تازه‌ترین نوشته‌ها
طبق گزارش جدید موسسه آکسفام هشت میلیاردر معروف که همگی مرد و 6 نفر از آن ها آمریکایی هستند جمعاً بیشتر از نصف مردم دنیا ثروت دارند. این گزارش میزان نابرابری ...
170113130654-8-men-half-the-world-780x439

بر اساس گزارش های جدید نیمی از ثروت جهان تنها در اختیار ۸ مرد است

8 مرد ثروتمند جهان جمعاً 426 میلیارد دلار سرمایه دارند