تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
همه انسان ها می میرند و همه سریال های تلویزیونی نیز روزی به پایان می رسند! اکنون نیز سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) که بدون اغراق بهترین...

خداحافظ وستروس: فیلم برداری سریال «بازی تاج و تخت» برای همیشه به پایان رسید