تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
امروز، پانزدهم می مصادف است با زادروز «ماریا رایشه»، ریاضیدان آلمانی که نقشی بسیار مهم و ارزشمندی در حفاظت از «خطوط نازکا» داشت. «خطوط نازکا» از جمله جنجالی‌ترین و جالب‌ترین پدیده‌هایی است که...
خطوط نازکا

«خطوط نازکا»؛ فرودگاهی مدرن روی زمین برای آدم فضایی‌ها!

تعداد فرزندان متولد شده در ژاپن برای سی و هفتمین سامل متوالی کاهش یافته است که نشان می دهد تلاش های دولت برای جوان سازی جمعیت پیر این کشور با...

کاهش زاد‌ و‌ ولد برای ۳۷ سال متوالی در ژاپن؛ چشم بادامی‌ها علاقه ای به بچه‌دار شدن ندارند