تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
در این که پانداها حیواناتی جذاب و دوست داشتنی هستند، شکی نیست. اما یک پاندای بزرگ این جذابیت را با گرفتن سلفی های بسیار زیبا به اثبات رسانیده است. گرفتن سلفی...
2

پاندای چینی که مهارت فراوانی در گرفتن سلفی با گردشگران دارد

6 عکس و اطمینان از کادربندی صحیح