تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
  "ما داریم میایم، افراد زیادی دارن میان، خیلی زیاد، ما اولین نفرها هستیم". این تنها حرف های امیدوار کننده ای بود که نوجوانان فوتبالیست تایلندی در 9 روز سرگردانی در...

۹ روز در جهنم: فوتبالیست های نوجوان تایلندی گرفتار در غارهای عمیق بالاخره پیدا شدند