تازه‌ترین نوشته‌ها
شانزده سال پیش یعنی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در یک حمله انتحاری، برجهای دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان پنتاگون مورد حمله انتحاری القاعده قرار گرفت. حمله و...

دوره اجمالی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که منجر به کشته شدن حدود ۳ هزار نفر شد

در همین ابتدای مطلب لازم است در مورد «الکس چینیک» برایتان توضیح دهیم. شخص مذکور، یک مبتکر بریتانیایی است که از دانشگاه هنر چلسی فارغ التحصیل شده و عضو هیئت امنای...

نگاهی به شاهکارهای معماری الکس چینیک؛ سازه هایی که توهم بصری در ذهن بیننده ایجاد می کنند