تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
سرویس گردشگری روزیاتو، در ادامه بررسی مقولات بالا دستی صنعت گردشگری کشور، امروز نگاهی دارد به موضوع اتوبوس های ویژه گردشگری در ایران که چند سالیست، به عنوان یکی از...
اتوبوس گردشگری

گزارش روزیاتو از تجربه جهانی در اتوبوس های گردشگری

از پاریس تا بارسلون با فرصت آفرینی اتوبوس های گردشگری

دولت مکزیک در جدیدترین اقدام خود، یک منطقه حفاظت شده وسیع با مساحت  ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع در اطراف مجموعه‌ای از جزایر که زیستگاه صدها گونه جانور دریایی همچون پرتوماهی‌ها، نهنگ‌ها و لاک...

بزرگ ترین منطقه حفاظت شده دریایی در مکزیک احداث شد