تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
سیگار سالانه میلیارد ها تومان به اقتصاد ایران آسیب وارد میکند. هم به دلیل خروج ارز و هم به دلیل چالش هایی که سیگاری ها برای صنعت بهداشت و سلامت...

روش های ساده برای ترک سیگار: آیا سیگاری ها خودخواه هستند؟

ایرانی ها سالانه ۶۰ میلیارد نخ سیگار مصرف میکنند

سر در ساختمان نوشته شده مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و داخلش چند نفری نشستند. نمی‌دانم کدامشان به بیماری ایدز مبتلاست و کدامشان شک پیدا کرده و به مرکز آمده...
بیماری ایدز

آنچه احتمالا درباره ایدز نمی دانید ؛ گزارش یک بیماری تابو شده

مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری چه کمکی برای متبلایان انجام می‌دهند؟