تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
اگر تاکنون نمی دانستید که ضرورت شستن روبالشتی برای چیست؟ با داستانی که در این مطلب برایتان روایت خواهیم کرد، متوجه می‌شوید که باید هر چند هفته یک‌بار روبالشتی و...

کلونی بیش از یکصد «مایت» در مژه های زنی که ۵ سال روبالشتی خود را نشسته بود