تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
گیرنده بویایی، نوعی پروتئین است که در غشای سلول عصبی بویایی قرار دارد و نقش اصلی را در حس بویایی انسان ایفا می‌کند. به این معنی که فعال شدن این گیرنده، سیگنالی...
بو

آیا می‌دانید «بو» چه تاثیری روی مغز انسان دارد؟

با «رایحه» می‌توانید در طول زمان سفر کنید