تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
فیشینگ، اسکیمینگ، نیکوکاری اینترنتی مجهول الهویه و خیران تلگرامی بی نشان و کامنت های مظلوم نمای اینستاگرامی بعضی ها، همه جنبه هایی آشکار از تکدی گری اینترنتی یا گدایی آنلاین...

اندر حکایت های سبک زندگی دیجیتالی گداها!

تکدی گری های اینترنتی در شبکه های اجتماعی ایرانیان