تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
وقتی که به خواب و خوابیدن می رسیم، هر کسی ایده و نظر خود را در مورد داشتن یک خواب راحت و آرام شبانه دارد. برخی قسم می خورند که...

۶ افسانه در مورد خواب و واقعیت های پشت آن ها؛ از خوردن شیر تا تاثیر پنیر

آیا ما به 8 ساعت خواب شبانه روزی نیاز داریم؟

قبلاً نیز در مطالعات متعدد و به خصوص تحقیقی که در دانشگاه و مرکز پزشکی ایوانستون نورث وسترن انجام شد مشخص گردیده که در زمینه زبان آموزی و یادگیری زبان...

زبان مادری یا پدری؟! کودکان بیشتر لغاتشان را از کدام یک از والدین یاد می گیرند؟