تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
در بسیاری از کشورهای جهان، گوشت قرمز بخش اصلی غذای روزانه ای مردم را تشکیل می دهد. در برخی دیگر از کشورهای جهان مانند هند حتی ساندویچ های مک دونالد...
88

اتفاقاتی که پس از حذف گوشت قرمز از رژیم غذایی در بدن می افتد

پروتئین کوئینا بیش از پروتئین یک استیک

زندگی مدرن بر روی بسیاری از اتفاقات اطراف ما تاثیر گذاشته و سبب شده که در سبک زندگی تغییراتی به وجود آید. افزایش ساعات کار، کوچک تر شدن مساحت مکان...
2

اشتباهات فاحش افراد در هنگام انجام تمرین های ورزشی بر روی تردمیل

عدم توجه به ندای بدن