تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
بیکاری، خشکسالی، مشکلات بهداشتی، عدم توزیع عادلانه منابع، نبود سرمایه گذاری مطلوب، کمبود آب و عدم بهره گیری از سیستم های نوین کشاورزی سبب شده تا ایران عصر ۱۴۰۰ با...

مهاجرت داخلی، آستانه مهاجرت و کوچ اجباری: چالش های ایران ۱۴۰۰

ریشه های مهاجرت داخلی با تفألی به دیوان حافظ شیرین سخن