تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
در سال جدید اتفاقات زیادی ممکن است بیفتد به ویژه در حوزه همیشه در حال تغییر معماری. در سال 2016 شاهد افتتاح ساختمان های بلندی بودیم که خطوط پروازی را تغییر دادند...
6bbf83dfb1c9bf2906d45d0360946448-w900-h600

سال جدید با ساختمان های جدید؛ سازه هایی که در سال ۲۰۱۷ باید منتظر افتتاح آن ها باشیم