تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
پیدا کردن یک کار خوب می تواند دشواری های فراوانی را برای فرد به وجود آورد. از زمانی که فردی شروع به فرستادن رزومه کاری خود کند تا زمانی که برای...
Job Interview with Smiles

عادات غیرحرفه ای در هنگام مصاحبه که منجر به از دست رفتن موقعیت شغلی می شوند

بسیاری از ما عادت داریم آب باقی مانده از شب قبل و یا مابقی آب بطری یا لیوانی که در داخل ماشین خود قرار داده ایم را بنوشیم. ممکن است این...
11

آیا نوشیدن آبی که ساعت ها در جای ساکن باقی مانده، سلامت را به مخاطره می اندازد؟