تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
بامداد امروز شاهد انتشار اخبار آتش سوزی مهیب در برج ۲۴ طبقه‌ گرنفل در غرب لندن بودیم که گفته می شود بیشتر ساکنین آن را مسلمانان تشکیل داده اند. به گزارش...
0

شب زنده داری مسلمانان در شب قدر باعث نجات جان شمار زیادی در آتش سوزی برج گرنفل لندن شد