تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
شهرهای آسیایی همواره با چالش افزایش جمعیت و تراکم فزاینده روبرو بوده و هر ساله بر تعداد مهاجران از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ تر افزوده می شود....

شهرهای اسفنجی؛ پروژه ای جاه طلبانه در چین برای استفاده مجدد از ۷۰ درصد آب باران

تحقیقاتی که نتایج آن در روزهای اخیر به چاپ رسیده، کشور جمهوری چک به عنوان ناسالم ترین کشور جهان شناخته شده است. بر اساس مطالعات یک موسسه ی تحقیقاتی پزشکی...

کشور جمهوری چک به عنوان ناسالم ترین کشور جهان در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد