تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
در قرون وسطی، شهر بولونیا در شمال کشور ایتالیا، چشم اندازی شبیه به منهتن کنونی در آمریکا داشت. صدها برج بلند در کنار خانه هایی با شیروانی های قرمز رنگ،...

نگاهی به معماری برج های باستانی بولونیا در شمال ایتالیا که از قرون وسطی بر جا مانده اند