تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
کره زمین مملو از زیبایی‌ها و شگفتی‌هاست، از کرانه شن‌های سیاه پونالو در هاوایی و ساحل شن‌های قرمز در گالاپاگوس گرفته تا سواحل تغییرشکل‌یافته چندی‌پور هند همیشه سوژه‌های زیادی برای تماشا...

نگاهی به فرازمینی‌ترین سواحل جهان؛ از شن‌های سیاه تا تخم اژدها