تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
سوشی یکی از محبوب‌ترین غذاهایی است که هنگام سفر به ژاپن باید آن‌را امتحان کنید. جالب است که در اوایل سال 2017، دانشگاه سوشی در ژاپن راه‌اندازی شد تا کارشناسان،...

«دانشگاه سوشی» در ژاپن؛ هرآنچه باید در مورد تهیه یک وعده غذای دریایی بدانید