تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
بخشی از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را آقایانی تشکیل میدهند که هنوز به هر نحوی، کارت پایان خدمت سربازی را در اختیار ندارند...

آنچه درباره «امریه سربازی» و شرایط «تحصیل همزمان سربازان» باید بدانید

۱۴۰ دستگاه دولتی از سربازان امریه استفاده می کنند