تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
شاید بد نباشد در ابتدا به توضیح مفهوم کلی پروپاگاندا بپردازیم. پروپاگاندا، در واقع نوعی تبلیغ سیاسی به شمار می رود که هدف آن نفوذ بر مخاطب است تا تفکرات...
0

با باورهای غلطی آشنا شوید که به واسطه تبلیغات در ذهن عموم شکل گرفته اند

مصداق های بارز پروپاگاندا در زندگی روزمره