تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
۲۸  اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی موزه، بازدید از کلیه موزه های کشور رایگان است. در ۳۱ استان ایران، موزه های بسیاری وجود دارد که روایتگر  تاریخ، فرهنگ، ادب،...

بازدید رایگان از موزه های کشور در ۲۸ اردیبهشت: «روز جهانی موزه»

بازدید رایگان از ۷۰۰ موزه کشور در آخرین ۵ شنبه اردیبهشت