تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
ستاره هایی به فوتبال ما آمدند؛ گاهی درخشیدند و گاهی طبلی توخالی بودند. دمی دل هواداران را ربودند و لقب هوار هوار را مال خود کردند و مدتی هم نماد...
گلر دروازه بان

کارلو، مرد همیشه ۱

غريبه‌ای در شهر

علی دایی و چهار گوشی تلفن. این عکس نشان می دهد که سرمربی نفت جدا از فوتبال به بیزنس مشغول است و به این تعداد موبایل برای راه انداختن کارهایش...
علی دایی

دايی؛ آقای سرشلوغ

وقتی بيزنس مهمتر از فوتبال است