تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
در المپیک لندن همه شگفت زده شدند. تصور اینکه اگر کشتی فرنگی نبود؛ چه اتفاقی در المپیک ۴ سال پیش برای کاروان ایران رخ می داد؛ ورزشدوستان را اذیت می...
محمد بنا

لغزش در بنای فرنگی

وزنه برداری، بعد از کشتی پرامیدترین رشته ورزشی ایران به حساب می آید. خیلی اوقات نقاط عطف ورزش ما با وزنه برداری عجین شده است. برویم به 68 سال قبل....
بهداد سلیمی

۲ طلا با وجود مافیا