تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
وزنه برداری، بعد از کشتی پرامیدترین رشته ورزشی ایران به حساب می آید. خیلی اوقات نقاط عطف ورزش ما با وزنه برداری عجین شده است. برویم به 68 سال قبل....
بهداد سلیمی

۲ طلا با وجود مافیا

پیش از آغاز رقابت های المپیک ریو ۲۰۱۶، خیلی ها تکواندو را پرامیدترین رشته کاروان امام رضا می دانستند. فرزان عاشورزاده و مهدی خدابخشی که لقب سونامی و نابودگر از...
کیمیا علیزاده

تکواندویی که فقط کیمیا داشت

نگاهی اجمالی به عملکرد تکواندوکاران در ریو