تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
وزنه برداری، بعد از کشتی پرامیدترین رشته ورزشی ایران به حساب می آید. خیلی اوقات نقاط عطف ورزش ما با وزنه برداری عجین شده است. برویم به 68 سال قبل....
بهداد سلیمی

۲ طلا با وجود مافیا