تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
پیش از آغاز رقابت های المپیک ریو ۲۰۱۶، خیلی ها تکواندو را پرامیدترین رشته کاروان امام رضا می دانستند. فرزان عاشورزاده و مهدی خدابخشی که لقب سونامی و نابودگر از...
کیمیا علیزاده

تکواندویی که فقط کیمیا داشت

نگاهی اجمالی به عملکرد تکواندوکاران در ریو