تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
رقابت های سنگین وزن کشتی آزاد شب گذشته در ریو برگزار شد و نماینده کشورمان، کمیل قاسمی برای رقابت با بهترین های دنیا روی تشک رفت. کمیل از تهران خیلی...
کمیل قاسمی

تاریخ‌سازی ناتمام کمیل

باز هم طلا نشد

مدال برنز حسن رحیمی زیبایی های خاص خودش را داشت. کشتی گیر شماره ۱ سبک وزن کشتی آزاد در چند سال اخیر، سرانجام به قول خودش کمترین حق خود یعنی...
حسن رحیمی

برنزی به رنگ طلا

حسن رحیمی؛ شایسته اما بدشانس