تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
در حین برگزاری مسابقات شیرجه المپیک اتفاقی عجیب رخ داد که در وهله نخست باعث توجه تماشاگران و نمایندگان رسانه‌ها شد. مسابقات شیرجه مردان در استخر شیرجه المپیک ریو در...

شیرجه در استخر سبز