تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
زقابت های المپیک ریو هم با تمام اشک ها و لبخند ها و فراز و نشیب هایش به پایان رسید تا از امروز همه خود را برای المپیک 2020 توکیو...

طلای زن و شوهری

در المپیک‌ها یکی از فانتزی‌های جالب و مورد توجه جوان‌ترین و پیرترین مدال آوران المپیک هستند که همیشه برای خود رکوردها را ثبت می‌کنند و تاریخ ساز می‌شوند. این بار...

سانتیاگو؛ از سرطان تا طلای ریو

وی نامش را به تاریخ سنجاق کرد

المپیک سی و یکم با همه شیرینی ها و تلخی هایش پایان یافت و مشعل این بازی ها در ریو خاموش شد تا همه از امروز برای المپیک بعدی در توکیو منتظر...

المپیک ریو از صفر تا صد

روایت اشک و خنده و تلخ و شیرین با ستاره ها