تازه‌ترین نوشته‌ها
شرکت خودروسازی جنرال موتورز از یک خودرو نظامی خودران که با سوخت هیدروژنی کار کرده و ظاهری شبیه خودروهای آینده دارد رونمایی کرده  است. این خودرو مفهومی در واقع یک...

جنرال موتورز از جدیدترین خودرو نظامی خودران با سوخت هیدروژنی رونمایی کرد