تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید گزارشات موثقی به طور روزانه از فعالیت های درون این مرکز منتشر می شود. تا به امروز 18 روز از اقامت دونالد ترامپ در...
donald-trump-tweets-bizarre-mass-effect-campaign-ad-w900-h600

از تماشای اخبار با لباس حمام تا برگزاری جلسات در تاریکی؛ نگاهی به زندگی جدید دونالد ترامپ در کاخ سفید

 

اپلیکیشن

بازی

خودرو

طراحی

عکاسی

فوت و فن

موبایل و تبلت

هوافضا