تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
فرانسه، یکی از مقصدهای تحصیلی مهم ایرانیان در خارج از کشور است و نخستین گروه دانشجویان ایرانی که به فرنگ رفتند، رهسپار دانشگاه های این کشور شدند. ظرف یک قرن...
f00

آشنایی با دانشگاه های ممتاز و نظام آموزش عالی فرانسه

معرفی نظام ارزشیابی ۱۲۸ دانشگاه فرانسه