۹ ویژگی شخصیتی که دیگران تنها با نگاه کردن به شما به آن ها پی می برند

۹ ویژگی شخصیتی که دیگران تنها با نگاه کردن به شما به آن ها پی می برند

ظاهر افراد می تواند فریبنده باشد اما گاهی اوقات ظاهر می تواند چیزهای زیادی در مورد ویژگی های شخصیتی افراد فاش کند. تحقیقات گسترده و فراوان نشان می دهد که افراد تنها به نگاه کردن به شما می توانند بگویند چگونه شخصیتی دارید، چقدر باهوش هستید و چه تمایلات جنسی دارید. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با تعدادی از این تحقیقات و نتایج آن ها آشنا کنیم که نشان می دهند ظاهر شما می تواند نقش مهمی در افشای رازهای درونی و ویژگی های شخصیتی تان باشد.

چقدر در مقابل یک تجربه جدید پذیرا هستید؟

شخصیت شناسی

در سال ۲۰۱۵، محققان از دانشجوایان دانشگاهی در چین خواستند که با نگاه به چند عکس سلفی سعی کنند ویژگی های شخصیتی افرادی که در عکس ها بودند را ارزیابی نمایند. در همین اثنا، افرادی که عکس آن ها در اختیار دانشجویان قرار گرفته بود به سوال هایی در مورد شخصیت خود پاسخ می دادند. در بیشتر موارد دانشجویان در برآورد ویژگی های شخصیتی افراد ناموفق بودند. اما یکی از دقیق ترین ارزیابی هایی که توسط آنان انجام گرفت مربوط به احساسات مثبت در سلفی ها بود که نشان می داد افراد در برابر یک تجربه دید بسیار پذیرا هستند.

چه تمایلات جنسی دارید؟

شخصیت شناسی

در یک مطالعه کوچک در سال ۲۰۰۸، ۹۰ مرد و زن به عکس هایی که از صورت چند مرد تهیه شده بود نگه کرده که نیمی تمایلات جنسی معمول داشته و نیمی نیز همجنسگرا بودند. نتایج نشان داد که به طور متوسط افراد در تشخیص تمایلات جنسی صاحبان عکس ها در کمتر از یک ثانیه موفق عمل کرده که ۵۷ درصد موارد را شامل می شد، درصدی که ۷ درصد بیشتر از حدس شانسی است.

چقدر باهوش هستید؟

شخصیت شناسی

علم نشان می دهد که افراد می توانند بدرستی از روی یک گفتگو و تعامل کوتاه میزان هوش شما را ارزیابی کنند. در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۷، انجام گرفت، از  ۱۸۲ دانشجو خواسته شد که در مورد یک موضوع مشخص برای مدت ۵ دقیقه و به صورت دو نفره با هم صحبت کنند. به نیمی از این افراد به صورت پنهانی گفته شد که مانند افراد باهوش و توانمند رفتار کنند در حالی که به نیم دیگر چنین موضوعی اطلاع رسانی نشده بود. سپس از تمامی این تعاملات فیلم گرفته شد. سپس از افراد خواسته شد که به فرد مقابل خود از لحاظ هوش نمره بدهند. سپس از ۲۰ نفر دیگر خواسته شد که فیلم های گرفته شده را نگاه کنند.

در نهایت مشخص شد که افراد حاضر در گفتگوها قادر نبودند به صورت دقیق میزان هوش طرف مقابلشان را ارزیابی کنند. اما افرادی که فیلم ها را نگاه می کردند موفقیت نسبی در این برآورد داشتند اما تنها در مواردی که به بررسی ویدیوهای افرادی می پرداختند که به آن ها گفته شده بود مانند افراد باهوش و توانمند رفتار کنند. از این رو محققان نتیجه گرفتند که باهوش بودن یا نبودن افراد می تواند از طریق مدیریت رفتار و ظاهر در تعاملات اجتماعی نمود بیشتر یا کمتری داشته باشد.

چقدر پرخاشگر هستید؟

شخصیت شناسی

مطالعه ای کوچک در کانادا و در سال ۲۰۰۹ با کمک زنان دارای تحصیلات کارشناسی نشان داد که روی هم رفته آن ها تنها با نگاه کردن به عکس های ۳۷ مرد به مدت ۳۹ میلی ثانیه می توانستند افراد دارای ویژگی شخصیتی پرخاشگری را حدس بزنند. این عکس ها مردان مذکور را در حال انجام یک بازی کامپیوتری نشان می داد که در آن می توانستند از دیگر بازیکنان امتیاز بدزدند.

علاوه بر این محققان دریافتند که بین مردان دارای صورت های پهن تر (در مقایسه با ارتفاع صورت) و میزان پرخاشگری آن ها از دیدگاه زنان رابطه مستقیمی وجود دارد و به این نتیجه رسیدند که این موضوع می تواند بدین دلیل باشد که واکنش های پرخاشگرانه در صورت شامل پایین آوردن ابروها و بالا بردن لب بالاست که نسبت پهنا به ارتفاع صورت را بالا می برد.

به عنوان یک رهبر چه مقدار توانمند هستید؟

شخصیت شناسی

در سال ۲۰۱۰، از تعدادی فرد دارای مدرک کارشناسی خواسته شد که به عکس هایی از ۱۰۰ نفر شاغل در یک شرکت حقوقی نگاه کرده و آن ها را از لحاظ ویژگی های شخصیتی مانند سلطه گرایی، بلوغ صورت، دوست داشتنی بودن و قابل اطمینان بودن رتبه بندی کنند. سپس محققان نمرات افراد در سلطه گرایی و بلوغ صورت را با هم ترکیب کردند تا یک نمره واحد «قدرت» بدست آید و نمرات افراد در حوزه دوست داشتنی بودن و قابل اعتماد بودن را نیز برای نمره واحد «گرم بودن» با هم ترکیب کردند.

افرادی که نمره بیشتری در بخش قدرت به دست آورده بودند اغلب موسساتی را رهبری می کردند که سوددهی بالایی داشتند. حتی عجیب تر این که، وقتی از افراد خواسته شد به آلبوم سالانه یک دانشگاه از ۷۳ نفر از اعضای کادر اداری که بسیاری از آن ها مربوط نیم قرن پیش گرفته شده بودند نگاه کنند نیز نتایج مشابهی بدست آمد.

چقدر برونگرا هستید؟

شخصیت شناسی

تنها در ۵۰ میلی ثانیه، اغلب افراد می توانند پیش بینی کنند که شما برونگرا هستید و خود را برونگرا می دانید. بر اساس تحقیق کوچکی که در سال ۲۰۰۹ توسط محققان آلمانی صورت گرفت از افرادی خواسته شد که به تصاویری از چهره صدها نفر نگاه کرده و سپس در مورد ویژگی های شخصیتی متفاوت به آن ها نمره دهی کنند. به دلیل این که افراد برونگرا واکنش ها و ژست های شادتری در عکس ها می گرفتند تشخیص آن ها تقریباً کاری آسان بود. بیشتر افراد هنگام عکس گرفتن لبخند می زنند اما افراد درونگرا کمتر این کار را انجام می دهند و در این امر از مهارت کمتری برخودار بوده و به شیوه ای متفاوت از برونگرایان این ویژگی را بروز می دهند.

چه مقدار آسیب پذیر هستید؟

شخصیت شناسی

افراد در تشخیص ویژگی های شخصیتی دیگران بر اساس سبک راه رفتن بسیار ناموفق هستند اما به گفته محققان، برخی افراد خاص و به عبارت دقیق تر، افراد روان پریش می توانند آسیب پذیری یک شخص را تنها با نگاه کردن به شیوه راه رفتن او برای چند دقیقه تشخیص دهند. برای مثال، در تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد مشخص گردید زندانیانی که در زمینه روان پریشی نمرات بالایی دریافت کرده بودند می توانستند به راحتی افرادی که در گذشته قربانی عملی خشونت آمیز شده بودند را تنها از روی سبک راه رفتنشان مشخص کنند. متاسفانه تغییر دادن شیوه راه رفتن کار بسیار دشواری است از این رو افراد آسیب پذیر به راحتی نمی توانند این نقطه ضعف خود را از افراد روان پریش پنهان کنند.

چقدر مذهبی هستید؟

شخصیت شناسی

افراد می توانند تنها با نگاه کردن به شما بگویند که چقدر مذهبی هستید. بر اساس مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ انجام گرفت، به طور متوسط ۱۲۳ شرکت کننده به خوبی توانستند میزان مذهبی بودن ۱۱۳ نفر دیگر را تنها با تماشای عکس کاملشان حدس بزنند. از افرادی که عکس آن ها گرفته شده بود و همچنین ۳ نفری که به خوبی آن ها را می شناختند خواسته شده بود که میزان مذهبی بودن آن ها را بر اساس یک پرسشنامه مشخص کنند.

وقتی که این نتایج با حدسیات شرکت کنندگان مطابقت داده شد، مشخص گردید که افراد خندان، انرژیک و مرتب در اکثر موارد نسبت به دیگران مذهبی تر هستند. حتی میزان برونگرا بودن، دوست داشتنی بودن، پذیرا بودن و اعتماد به نفس افراد نیز توسط شرکت کنندگان و تنها از روی عکس آن ها مشخص گردید.

چقدر خودشیفته هستید؟

شخصیت شناسی

خودشیفتگی از آن دسته ویژگی های شخصیتی است که پنهان کردن آن بسیار دشوار است. در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ انجام گرفت، از ۱۶۰ نفر خواسته شد که تست هایی مربوط به شخصیت شناسی را انجام دهند که یکی از موارد آن به خودشیفتگی مربوط می شد. همچنین از ۳ نفر از نزدیکان این افراد خواسته شد که به سوال هایی مشابه در مورد ویژگی های شخصیتی افراد مذکور پاسخ دهند. سپس ۷ نفر دیگر تنها با نگاه کردن به این افراد سعی کردند که ویژگی های شخصیتی آن ها را حدس بزنند.

نتایج نشان داد که روی هم رفته، کسانی که عکس ها را تماشا می کردند تنها بر اساس ویژگی های ظاهری می توانستند خودشیفته بودن افراد را تشخیص دهند. از ویژگی های ظاهری این افراد می توان به ظاهر مرتب و تمیز، زرق و برق، لباس های جلب توجه کننده، آرایش غلیظ و لباس های گرانقیمت اشاره کرد. بر اساس این تحقیقات مشخص شد که افراد خود شیفته به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه ظاهر خود را طوری تغییر می دهند که انگیزه ها و تمایلات خودشیفتگی شان را بروز می دهد.

چگونه از روی ظاهر افراد به شخصیت درونی آنها پی ببریم؟

تست روانشناسی : یکی از گزینه‌های عکس زیر را انتخاب کنید تا بگوییم چه شخصیتی دارید؟

از عقابی تا رومی؛ شکل بینی در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

میز کار شما چه رازهایی را درباره شخصیت تان برملا می کند؟

منبع: businessinsider
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود