تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
بردلی کوپر هنگام ساخت فیلم «ستاره ای متولد شده است» (A Star Is Born)، از لحاظ عاطفی در کنار نامزدش، آیرینا شایک، حضور نداشته است. بر اساس صحبت های یک...

اعتراف به بی احساسی «بردلی کوپر» با «آیرینا شایک» هنگام ساخت «ستاره ای متولد شده است»

آیا بزودی شاهد نامزدی بردلی کوپر و لیدی گاگا خواهیم بود؟