تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
استان خوزستان، از استان های حماسه ساز ایران در جنگ هشت ساله بود و امروزه با وجود پتانسیل های فوق العاده و شگفت انگیزی که از نظر طبیعی و گردشگری...

با سوغات و صنایع دستی استان خوزستان آشنا شوید

۱۱ سوغات و صنایع دستی سرزمین زرخیز جاذبه ها و خاطره ها