تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
در المپیک لندن همه شگفت زده شدند. تصور اینکه اگر کشتی فرنگی نبود؛ چه اتفاقی در المپیک ۴ سال پیش برای کاروان ایران رخ می داد؛ ورزشدوستان را اذیت می...

لغزش در بنای فرنگی

وزنه برداری، بعد از کشتی پرامیدترین رشته ورزشی ایران به حساب می آید. خیلی اوقات نقاط عطف ورزش ما با وزنه برداری عجین شده است. برویم به 68 سال قبل....

۲ طلا با وجود مافیا

در المپیک‌ها یکی از فانتزی‌های جالب و مورد توجه جوان‌ترین و پیرترین مدال آوران المپیک هستند که همیشه برای خود رکوردها را ثبت می‌کنند و تاریخ ساز می‌شوند. این بار...

سانتیاگو؛ از سرطان تا طلای ریو

وی نامش را به تاریخ سنجاق کرد

المپیک سی و یکم با همه شیرینی ها و تلخی هایش پایان یافت و مشعل این بازی ها در ریو خاموش شد تا همه از امروز برای المپیک بعدی در توکیو منتظر...

المپیک ریو از صفر تا صد

روایت اشک و خنده و تلخ و شیرین با ستاره ها