بهنام صفوی، خواننده پاپ کشورمان، ساعتی قبل در ۳۶ سالگی درگذشت.
دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ بهنام صفوی درگذشت
۲
جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ فرصت های گالری گردی بهاری در تهران
۰