یک نظر

چالشی که در این شماره برایتان انتخاب کرده ایم، دقت بینائی شما را مورد آزمایش قرار می دهد. اگر تصور می کنید که چشمانی تیزبین دارید، پیشنهاد می کنیم تست های زیر را انجام دهید.

لازم به یادآوری است که برای دیدن پاسخ درست تست ها، کافی است روی عکس کلیک کنید تا کارت برگشته و جواب نمایان شود.

در تصویر زیر چه شکلی وجود دارد؟

 • ۶ ضلعی
 • دایره
 • مربع
 • شکلی وجود ندارد.

چه تعداد مربع در تصویر زیر می بینید؟

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴

در تصویر زیر چه شکلی وجود دارد؟

 • تخم مرغ
 • دایره
 • لوزی
 • شکلی وجود ندارد.

چه تعداد دایره در تصویر زیر وجود دارد؟

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴

چه تعداد مستطیل در تصویر زیر می بینید؟

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴

در تصویر زیر چه شکلی وجود دارد؟

 • لوزی
 • مستطیل
 • مثلث برعکس
 • قلب

آیا دایره موجود در تصویر کاملا گرد است؟

 • بله
 • خیر
 • دایره ای وجود ندارد.

چه شکلی در تصویر زیر وجود دارد؟

 • مربع
 • مثلث
 • الماس
 • شکلی وجود ندارد.

منبع: buzzfeed
مطالب مرتبط
یک نظر

ورود