جدیدترین مطالب دسته:

اجتماعی

دانشمندان اخیراً اعلام کرده‌اند که موفق به ساخت بیضه‌های مصنوعی شده‌اند، پیشرفتی که به ادعای آن‌ها می‌تواند به درمان ناباروری مردان کمک کند. این بیضه‌های رشدیافته در آزمایشگاه هنوز عملکرد کاملی...
ساخت اولین بیضه مصنوعی جهان در آزمایشگاه برای کمک به درمان ناباروری در مردان

ساخت اولین بیضه مصنوعی جهان در آزمایشگاه برای کمک به درمان ناباروری در مردان

ممکن است که نجار‌ها به اندازه مهندسان در آینده سفر‌های فضایی مهم باشند، چراکه دانشمندان در حال برنامه‌ریزی برای پرتاب اولین ماهواره چوبی جهان هستند. دانشمندان ژاپنی در طراحی جدید ماهواره‌ای...
پرتاب ماهواره چوبی ژاپن به فضا در تابستان سال ۲۰۲۴ برای مقابله با آلودگی فضایی

پرتاب ماهواره چوبی ژاپن به فضا در تابستان سال ۲۰۲۴ برای مقابله با آلودگی فضایی

زمانی در ایران، نگاهی تحقیرآمیز نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه وجود داشت و آنها را فاقد اقتصاد پیشرفته و ساختار فرهنگی و اجتماعی مناسب می‌پنداشتند. اما امروزه با مشاهده رشد...
مقایسه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ایران و عربستان و نتایج تأمل برانگیز آن + نمودار

مقایسه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ایران و عربستان و نتایج تأمل برانگیز آن + نمودار

 

تازه های روز

دانستنی‌ها

دانشگاهی

سبک زندگی

سلامت

گردشگری

مدگردی