تازه‌ترین نوشته‌ها
چیستان و معماهایی از این قبیل را نمی‌توان صرفاً در دسته‌بندی بازی و سرگرمی قرار داد چون از یک‌سو مفرح هستند و از سویی دیگر نیز ذهن آدمی را به...
چیستان

۸ چیستان و چالش ذهنی