پیرزن ۱۰۲ ساله توسط پلیس دستگیر شد

یکی از آرزوهای وی دستگیر شدن توسط پلیس بوده

پیرزن ۱۰۲ ساله توسط پلیس دستگیر شد

اصولا آدم ها دوست ندارند کار و بارشان به پلیس بیفتد و تا حد امکان از ارتکاب هر جرمی پرهیز می کنند تا مبادا گرفتار نیروهای امنیتی بشوند. اما «ادی سیمز» با همه فرق دارد. این پیرزن ۱۰۲ ساله در تمام عمر خود دوست داشته که توسط پلیس دستگیر شود و امروز آرزویش برآورده شده.

داستان از این قرار است که ادی لیستی از کارهایی که پیش از مرگ باید به انجام برساند برای خودش تهیه نموده که یکی از آنها، دستگیر شدن بوده. افسران پلیس سن لوئیس در میسوری که از آرزوی وی مطلع می شوند، با همکاری هم جلوی این زن مسن را گرفته، به دستانش دستبند زده، وی را سوار ماشین خود نموده و به اداره پلیس می برند.

البته این خانم هیچ جرمی مرتکب نشده و تمامی این کارها حالت نمایشی داشته و فقط در جهت خوشحالی پیرزن صورت گرفته. اما این سوال پیش می آید که آنها از کجا از آرزوی وی خبر داشته اند؟ از آنجا که ادی برای پلیس های این منطقه قاب عینک، روبالشتی و روسری می دوخته و به آنها هدیه می کرده است و به این واسطه با یکی از پلیس ها دوست شده است.

وقتی در مورد این دستگیری از وی سوال شده، گفته که این اتفاق به نظرش بسیار جذاب بوده.

1

2

4

5

6

7

منبع: boredpanda
مطالب مرتبط
بدون نظر