سرگرمی نوروزی؛ معماهایی برای محک زدن هوش خود

سرگرمی نوروزی؛ معماهایی برای محک زدن هوش خود

هر چه بیشتر ذهن خود را بیشتر به چالش بکشید، در حل مسأله فرزتر خواهید شد. دلیلش این است که وقتی اطلاعات جدیدی یاد می گیرید مغزتان گذرگاه های عصبی جدیدی می سازد و هر چه بیشتر تمرین کنید این گذرگاه ها هم مستحکم تر می شوند. این خبر بسیار خوبی است چون معنایش این است که در تمامی مدتی که مشغول حل معما هستید، مغزتان هم دارد مهارت جدیدی را یاد می گیرد. حالا ما هم چند معما برای شما آماده کرده ایم تا در این امر به شما کمک کنیم.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

کدام یک از این چهار زن دزد است؟

معمای شماره ۲

کدام گزینه، تصویر صحیح این مثلث از زاویه ی بالا است؟

معمای شماره ۳

با توجه به ۳ مثلث دیگر، بگویید جای علامت سؤال چه عددی باید قرار گیرد.

معمای شماره ۴

کدام یک از  اعداد صورتی رنگ، برعکس نوشته شده اند؟

معمای شماره ۵

کدام گزینه، تصویر صحیح جای خالی است؟

معمای شماره ۶

مایک در یک تصادف حافظه اش را از دست داده. همسر او به زودی وضع حمل می کند. می توانید کمکش کنید همسر باردارش را پیدا کند؟

معمای شماره ۷

ساعت حالا ۳:۳۵ است. اگر ساعت را ۹۰ درجه به صورت پادساعتگرد بچرخانیم، آن وقت ساعت چند خواهد بود؟

معمای شماره ۸

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۹

کدام گزینه با فرم کلید مطابقت دارد؟

معمای شماره ۱۰

کلمه HOG را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۲

کدام گزینه، سایه ی این شاخه برگ است؟

معمای شماره ۱۳

یکی از این بچه ها از پنجره دزدکی بیرون رفته و بازگشته است. کدام شان بوده؟

معمای شماره ۱۴

کدام گزینه با برگ سمت راست یکی است؟

معمای شماره ۱۵

بدون شکستن کبریت ها آن ها را تبدیل به عدد ۶ کنید.

معمای شماره ۱۶

با توجه به سه شکل قبلی بگویید جای علامت سؤال باید چه عددی قرار گیرد.

معمای شماره ۱۷

این دو نفر مشغول آشپزی هستند، یکی روی کباب پز و دیگری در آشپزخانه. اما یکی از آن ها اشتباهی مرتکب شده است. کدام شان است؟

معمای شماره ۱۸

دو تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که معادله درست شود.

معمای شماره ۱۹

با توجه به معادلات قبلی، جواب معادله ی آخر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۰

در این تصویر یک آدم برفی وجود دارد. می توانید پیدایش کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

زن سمت راست.

چون کفش کتانی به پا کرده که با باقی پوشش او تناسبی ندارد. بنابراین کفش کتانی پوشیده تا بتواند سریع فرار کند.

جواب معمای شماره ۲

گزینه ۲

جواب معمای شماره ۳

در همه ی مثلت ها، عدد بالایی منهای عدد پایین سمت چپ می شود و حاصل این تفریق، ضرب در عدد پایین سمت راست می شود. حاصل این ضرب، عدد داخل مثلت می شود.

بنابراین عدد مثلث خالی ۳ می شود:

۳=۳×۱ <— 1=6-5

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

گزینه ۲

جواب معمای شماره ۶

زن سمت راست.

چون زن سمت چپ به نظر نمی رسد نزدیک وضع حملش باشد. زن وسطی هم کفش های پاشنه بلند به پا کرده پس واقعاً باردار نیست. اما بند کفش های زن سمت راست باز است که معنایش این است که نتوانسته آن ها را ببندد.

جواب معمای شماره ۷

۱۲:۲۰

عقربه ی ساعت شمار اگر ۹۰ درجه پادساعتگرد بچرخد به ۱۲ می رسد، عقربه ی دقیقه شمار هم روی ۴ قرار می گیرد.

جواب معمای شماره ۸

گزینه C

جواب معمای شماره ۹

گزینه ۶

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

گزینه B

اگر تعداد دورهای مارپیچ ها را از مرکز تا دم آن ها بشماریم، همه ی مارپیچ ها چهار و نیم دور دارند، به جز گزینه B که سه و نیم دور است.

جواب معمای شماره ۱۲

گزینه ۱

جواب معمای شماره ۱۳

دختر سمت چپ کفش به پا دارد که معنایش این است که بیرون رفته بود و دوباره بازگشته است.

جواب معمای شماره ۱۴

گزینه ۴

جواب معمای شماره ۱۵

با جا به جا کردن دو تا از کبریت ها می توانید آن ها را تبدیل به عدد ۶ رومی کنید.

جواب معمای شماره ۱۶

در هر یک از این اعداد دو رقمی، عدد سمت چپ تعداد سفیده های تخم مرغ و عدد سمت راست تعداد زرده های تخم مرغ را نشان می دهد.

در تصویر آخر، تعداد سفیده ها ۲ تا و تعداد زرده ها ۳ تا است. بنابراین جواب ۲۳ می شود.

جواب معمای شماره ۱۷

گازی که مرد روی آن غذا می پزد خاموش است.

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۵ نظر

ورود