سرگرمی نوروزی؛ معماهای به ظاهر ساده که شما را به چالش می کشند

سرگرمی نوروزی؛ معماهای به ظاهر ساده که شما را به چالش می کشند

تحقیقات نشان داده تمرینات چشمی برای هم چشم ها مفیدند هم مغز. علاوه بر این، به چالش کشیدن قدرت دید خود می تواند سرگرم کننده هم باشد. در این معماها هم باید شکلی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

کدام سگ با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۲

درختی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

حرفی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

آیا می توانید سگی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید؟

معمای شماره ۵

عددی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۶

کدام پرتقال با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۷

شکلکی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

آیا می توانید پروانه ی متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۹

کتاب متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

هویجی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

آیا می توانید عددی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۲

تصویر کدام زن با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۳

عدد متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۴

قفلی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

آیا می توانید گربه ی متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۶

کدام سگ با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۷

عددی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۸

حرف متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۹

کدام تصویر زن با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۰

کلمه ای که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

منبع: brightside ، brightside
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود