سرگرمی نوروزی؛ معماهای جالبی که حسابی سرگرم تان می کنند

سرگرمی نوروزی؛ معماهای جالبی که حسابی سرگرم تان می کنند

کنجکاوی یکی از پایه های شناخت و برای برخورداری از رشد ضروری است. بنابراین پیدا کردن چیزهای جدیدی که کنجکاوی ما را برانگیزانند امری اساسی است. معماها می توانند راهی ساده و سریع برای پرورش کنجکاوی ما باشند. ما هم برایتان معماهایی آماده کرده ایم که کنجکاوی شما را بسیار برمی انگیزانند و تا از آن ها سردرنیاورید دست بردار نخواهید بود.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

من یک نفر را دو نفر می کنم.

من چه هستم؟

معمای شماره ۲

اندرو چطور می تواند ۱۲ سیب را میان این ۱۲ کودک تقسیم کند که باز هم یک سیب در ظرف باقی بماند؟

معمای شماره ۳

آن چیست که ۸۸ کلید دارد اما یک در را هم باز نمی کند؟

معمای شماره ۴

اشکال این تصویر چیست؟

معمای شماره ۵

آقا و خانم ماسترد ۶ دختر دارند و هر یک از این ۶ دختر هم یک برادر دارند.

خانواده ی ماسترد چند نفر هستند؟

معمای شماره ۶

فرض کنید خانه تان آتش گرفته و تنها می توانید یک چیز را با خود ببرید: یک چمدان پر از پول یا یک گاوصندوق پر از اسناد حیاتی. کدام را انتخاب می کنید؟

معمای شماره ۷

اگر یک قطار برقی با سرعت ۵۵ کیلومتر بر ساعت به طرف شمال در حرکت باشد و باد با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت به سمت شرق بوزد، دود قطار به کدام سمت خواهد بود؟

معمای شماره ۸

اشکال این تصویر چیست؟

معمای شماره ۹

من از تاریکی به وجود می آیم اما با اندک نوری می درخشم. بسیار گرد هستم و موردعلاقه ی خانم ها.

من چه هستم؟

معمای شماره ۱۰

خانواده ی آقای رابینسون آخر هفته یک روز برای گردش به بیرون شهر رفته بودند اما وقتی به خانه بازگشتند او را مجروح بیرون عمارت شان پیدا کردند.

کار کدام آن ها است؟

پیشخدمت: امروز صبح داشتم خانه را نظافت می کردم و عصر هم یک چرتی زدم.

مباشر: طبق دستور، امروز عصر داشتم موجودی مواد غذایی خانه را چک می کردم.

راننده: بچه ها را به اسباب بازی فروشی برده بودم.

معمای شماره ۱۱

سرم را بخراش. آنچه که زمانی قرمز بود، حالا سیاه است.

من چه هستم؟

معمای شماره ۱۲

اشکال این تصویر چیست؟

معمای شماره ۱۳

جین و کیت همزمان به دنیا آمده اند اما تاریخ تولدشان باهم فرق می کند.

چطور چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۱۴

در این خانه ۳ اتاق مهم وجود دارد که در هر کدام چیزهای باارزشی نگهداری می شود.

پلیس ها آتش کدام اتاق را اول از همه خاموش کردند؟

معمای شماره ۱۵

آن چیست که اول باید آن را بگیری تا بتوانی بعداً آن را بدهی؟

معمای شماره ۱۶

پیتر مردی ثروتمند است که جواهرات زیادی دارد. این جواهرات یک شب به سرقت رفتند. پلیس سر رسید و تحقیقات را شروع کرد.

کار کدام آن ها است؟

همسر پیتر: آن موقع داشتم دوش می گرفتم.

پیشخدمت: آن موقع داشتم گاراژ را تمیز می کردم.

آشپز: آن موقع داشتم ناهار درست می کردم.

معمای شماره ۱۷

آن چیست که می تواند یک گوشه بماند اما دور دنیا را بگردد؟

معمای شماره ۱۸

در یک شهر آرایشگر دیگری جز این دو آرایشگر نیست.

شما کدام یک از آن ها را انتخاب می کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

آینه

جواب معمای شماره ۲

اندرو باید آخرین سیب را با کاسه دهد.

جواب معمای شماره ۳

پیانو

جواب معمای شماره ۴

قلاده ای که در دست این مرد است به هیچ سگی وصل نیست.

جواب معمای شماره ۵

خانواده ی ماسترد ۹ نفر هستند. چون خواهرها همگی یکی برادر دارند.

جواب معمای شماره ۶

باید چمدان را با خودتان ببرید چون گاوصندوق های امروزی ضد آتش هستند.

جواب معمای شماره ۷

قطار برقی دود ندارد.

جواب معمای شماره ۸

در آکواریوم یک پرنده وجود دارد.

جواب معمای شماره ۹

مروارید

جواب معمای شماره ۱۰

کار راننده است چون می گوید بچه ها را به اسباب بازی فروشی برده بود در حالی که خانواده ی رابینسون برای گردش به بیرون شهر رفته بودند.

جواب معمای شماره ۱۱

کبریت

جواب معمای شماره ۱۲

در تصویر شماره ۳، زن دارد سوپ خود را با چنگال می خورد.

جواب معمای شماره ۱۳

آن ها در مناطق زمانی مختلفی به دنیا آمدند.

جواب معمای شماره ۱۴

هیچ کدام از اتاق ها، چون آتش را آتش نشان ها خاموش می کنند، نه پلیس ها.

جواب معمای شماره ۱۵

عکس

جواب معمای شماره ۱۶

کار آشپز است چون سرقت در شب رخ داده بود اما او می گوید مشغول درست کردن ناهار بوده.

جواب معمای شماره ۱۷

تمبر

جواب معمای شماره ۱۸

آرایشگر شماره ۲ موهای خود را پیش آرایشگر شماره ۱ کوتاه کرده اما می توانیم ببینیم که آرایشگر شماره ۱ کار خود را به درستی انجام نداده، بنابراین آرایشگر شماره ۲ را انتخاب می کنیم.

یک نظر

ورود