سرگرمی نوروزی؛ معماهای تصویری چالشی مخصوص ریزبین ها

سرگرمی نوروزی؛ معماهای تصویری چالشی مخصوص ریزبین ها

خیره شدن به یک تصویر برای پیدا کردن چیزی در آن شاید کار مهمی به نظر نرسد اما حتی چالش های جزئی هم می توانند قدرت برگشت پذیری شخصیتی شما را بالا ببرند و ذهن شما را قوی تر سازند.

در ادامه برای شما چند معمای تصویری آماده کرده ایم.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

کدام عدد با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲

درخت متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

تصویر کدام زوج با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۴

یکی از توپ ها با بقیه متفاوت است. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

آیا می توانید برگر متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۶

کدام یک با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۷

راکونی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

کدام خرگوش با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۹

گلی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

آیا می توانید خانه ی متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۱

خوکی با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

تصویر کدام زن با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۱۳

کدام گربه با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۴

بستنی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

آیا می توانید فلامینگویی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۶

کدام مرد با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۷

سیب متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۸

کدام زرافه با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۹

لاک ناخنی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۰

آیا می توانید سگ متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۲۱

تصویر کدام زن با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۲

کدام آبنبات با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۳

تصویر کدام زن با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۲۴

گربه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۵

کدام جغد با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۶

ماهی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۷

سگی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۸

دایناسوری که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۹

آیا می توانید ایموجی متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۳۰

تصویر کدام زن با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۳۱

کدام پرنده با بقیه فرق دارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

جواب معمای شماره ۲۲

جواب معمای شماره ۲۳

جواب معمای شماره ۲۴

جواب معمای شماره ۲۵

جواب معمای شماره ۲۶

جواب معمای شماره ۲۷

جواب معمای شماره ۲۸

جواب معمای شماره ۲۹

جواب معمای شماره ۳۰

جواب معمای شماره ۳۱

دیجیاتو
بدون نظر

ورود