سرگرمی نوروزی؛ معماهای تصویری برای آن ها که ادعای تیزبینی دارند

سرگرمی نوروزی؛ معماهای تصویری برای آن ها که ادعای تیزبینی دارند

مغز ما می تواند با استفاده از ورزش های پرورش دهنده ی ذهن، رشد کند، همانطور که مصرف مواد مغذی بدن ما را قوی و سالم نگه می دارد. حتماً شما هم عاشق چالش هستید. ما چند معمای تصویری برایتان آماده کرده ایم که هم چالش برانگیزند و هم سرگرم کننده. در هر یک از آن ها باید تصویر متفاوت را پیدا کنید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

ماشین متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۲

پروانه ای که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

آیا می توانید لباس متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۴

ماهی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

کیکی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۶

هویجی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای شماره ۷

قلموی متفاوت را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۸

موتوری که با بقیه فرق می کند را پیدا کنید.

معمای شماره ۹

آبمیوه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

کدام اسب با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۱۱

چراغ راهنمایی رانندگی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

کدام ساز با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۱۳

چتری که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۴

خرگوش متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

کدام خرس با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۶

مکعبی که با بقیه متفاوت است پیدا کنید.

معمای شماره ۱۷

طوطی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۸

آیا می توانید مرغ متفاوت را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۹

کدام ببر با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۰

بچه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۱

کدام لامپ با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۲۲

ماشین متفاوت را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۲۳

کدام مرد با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۴

جوراب متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۵

تصویر کدام دخترها با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۲۶

اسباب بازی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۷

کدام کیف با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۲۸

کیف متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۹

چشمی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۳۰

کدام دسته لاک با بقیه متفاوت اند؟

معمای شماره ۳۱

کدام دسته رژلب با بقیه فرق دارند؟

معمای شماره ۳۲

عطر متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۳۳

کدام لب با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۳۴

عینک متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۳۵

کدام دستکش ها با بقیه متفاوت اند؟

معمای شماره ۳۶

کدام گوشواره ها بقیه فرق دارند؟

معمای شماره ۳۷

کدام کفش ها با بقیه تفاوت دارند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

جواب معمای شماره ۲۲

جواب معمای شماره ۲۳

جواب معمای شماره ۲۴

جواب معمای شماره ۲۵

جواب معمای شماره ۲۶

جواب معمای شماره ۲۷

جواب معمای شماره ۲۸

جواب معمای شماره ۲۹

جواب معمای شماره ۳۰

جواب معمای شماره ۳۱

جواب معمای شماره ۳۲

جواب معمای شماره ۳۳

جواب معمای شماره ۳۴

جواب معمای شماره ۳۵

جواب معمای شماره ۳۶

جواب معمای شماره ۳۷

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود