سرگرمی نوروزی؛ معماهای چالش برانگیز که حل آن ها کار هر کسی نیست

سرگرمی نوروزی؛ معماهای چالش برانگیز که حل آن ها کار هر کسی نیست

وقت هایی که به یک استراحت کوتاه نیاز دارید که در عین حال، مفرح و سرگرم کننده هم باشد، حل معما بهترین کار است. معماها، چه ساده و چه سخت، یک حس چالش در وجود ما برمی انگیزانند تا پاسخ را پیدا کنیم و توانایی تفکر انتقادی را هم در ما رشد می دهند.

در ادامه چند معما برایتان آماده کرده ایم تا با آن ها ذهن تان را ورزش روزانه ای که به آن نیاز دارد را دهید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

من سه چشم دارم. وقتی چشم قرمزم را باز می کنم همه از حرکت می ایستند.

من چه هستم؟

معمای شماره ۲

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

با یک قوطی کبریت در اتاق تاریکی هستید. روی میز یک شمع، یک چراغ نفتی و یک تکه هیزم وجود دارد.

اول کدام را روشن می کنید؟

معمای شماره ۴

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

سگم را از سمت دیگر رودخانه صدا زدم. سگ از رودخانه رد شد بدون آنکه خیس شود، اما نه با کمک پل، قایق و یا یک تنه ی درخت.

چطور چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۶

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۷

تا وقتی قرمز هستم پیش می روید اما وقتی سبز هستم، متوقف می شوید.

من چه هستم؟

معمای شماره ۸

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۹

هشت تا عدد ۴ را چطور باهم جمع کنیم که نتیجه ۵۰۰ شود؟

معمای شماره ۱۰

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

آماندا رو به جنوب ایستاده و کاترین رو به شمال، اما نمی توانند بدون آینه همدیگر را ببینند.

چرا؟

معمای شماره ۱۲

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

همیشه گرسنه ام و اگر به من غذا نرسد می میرم اما به هر چه دست بزنم خیلی زود به رنگ قرمز درمی آید.

من چه هستم؟

معمای شماره ۱۴

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

آن چیست که بالا و پایین می رود اما در عین حال، یک جا ثابت است؟

معمای شماره ۱۶

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۷

وقتی لیندا ۶ ساله بود، خواهرش مری نصف او سن داشت. اگر لیندا حالا ۴۰ سال داشته باشد، مری چند ساله است؟

معمای شماره ۱۸

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۹

مردی در ماشینش نشسته است که ۳ در می بیند، دری از طلا، دری از الماس و دری از نقره.

اول کدام در را باز می کند؟

معمای شماره ۲۰

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۱

آنا به یک اندازه خواهر و برادر دارد اما برادرها هر کدام به اندازه ی نصف تعداد برادرهایشان خواهر دارند.

این خانواده چند دختر و پسر دارد؟

معمای شماره ۲۲

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۳

چطور می توان عدد ۸۹ را فقط با استفاده از عدد ۸ نوشت؟

معمای شماره ۲۴

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۵

اگر همه ی شماره های روی تلفن را در هم ضرب کنیم، نتیجه چه عددی می شود؟

معمای شماره ۲۶

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۷

در ۴ سال چند روز وجود دارد؟

معمای شماره ۲۸

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۹

مرا با خودم جمع ببند و ضرب در ۴ کن، سپس به ۸ تقسیمم کن. با همه ی این ها، باز هم خودم خواهم بود.

من چه عددی هستم؟

معمای شماره ۳۰

تفاوت های تصاویر را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

چراغ راهنمایی و رانندگی.

جواب معمای شماره ۲

در تصویر سمت راست، گوش های زرافه کوچک تر است.

جواب معمای شماره ۳

کبریت.

هیچ چیزی را بدون کبریت نمی توانید روشن کنید.

جواب معمای شماره ۴

تصویر سمت راست، یک بالن کمتر دارد.

جواب معمای شماره ۵

رودخانه یخ زده بود.

جواب معمای شماره ۶

در تصویر سمت راست، رقم یکی از قیمت ها تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۷

هندوانه.

جواب معمای شماره ۸

در تصویر سمت راست، بال های زنبور بلندتر است.

جواب معمای شماره ۹

۵۰۰ = ۴ + ۴ + ۴ + ۴۴ + ۴۴۴

جواب معمای شماره ۱۰

در تصویر سمت راست، جای یکی از مهره ها تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۱۱

آماندا و کاترین پشت به هم ایستاده اند.

جواب معمای شماره ۱۲

تصویر سمت راست، یک زیتون بیشتر دارد.

جواب معمای شماره ۱۳

آتش

جواب معمای شماره ۱۴

در تصویر سمت راست، بال های پروانه چند لکه ی سفید کمتر دارند.

جواب معمای شماره ۱۵

پلکان.

جواب معمای شماره ۱۶

در تصویر سمت راست، رنگ اسباب بازی تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۱۷

مری ۳ سال کوچک تر از لیندا است. بنابراین مری حالا ۳۷ سال دارد.

جواب معمای شماره ۱۸

در تصویر سمت راست، لکه های روی پوست موز تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۱۹

در ماشین خودش.

جواب معمای شماره ۲۰

در تصویر سمت راست، پای پرنده یک انگشت بیشتر دارد.

جواب معمای شماره ۲۱

۴ خواهر و ۳ برادر.

جواب معمای شماره ۲۲

در تصویر سمت راست، جای کتاب ها تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۲۳

۸۹ = ۸۸ ÷ ۸۸ + ۸۸

جواب معمای شماره ۲۴

در تصویر سمت راست، رنگ یکی از خانه ها تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۲۵

صفر.

هر عددی ضرب در صفر مساوی صفر است.

جواب معمای شماره ۲۶

تصویر سمت راست، یک ماهی کمتر دارد.

جواب معمای شماره ۲۷

پاسخ معما : ۱۴۶۱ = ۱ + ( ۴ × ۳۶۵ )

به این دلیل به اضافه ی ۱ می شود که یکی از سال ها کبیسه است و بنابراین یک روز بیشتر دارد.

جواب معمای شماره ۲۸

در تصویر سمت راست، رنگ تزئینات تغییر کرده است.

جواب معمای شماره ۲۹

هر عددی.

جواب معمای شماره ۳۰

تصویر سمت راست، یک گل بیشتر دارد.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود