۱۷ تصویر جالب که نشان می‌دهد پدر و مادرها چقدر متفاوت فرزندان خود را تربیت می‌کنند

۱۷ تصویر جالب که نشان می‌دهد پدر و مادرها چقدر متفاوت فرزندان خود را تربیت می‌کنند

پدران حین تربیت فرزندان کمتر خسته و مضطرب می‌شوند و نسبت به مادران کمی بیشتر احساس راحتی می‌کنند. شاید بتوان این موضوع را با این واقعیت توضیح داد که پدران کار مراقبت از فرزند را آسان‌تر می‌گیرند و بیشتر به مسائل مربوط به سرگرمی می‌پردازند، در حالی که مادران عمدتاً تمام وقت خود را صرف مراقبت از فرزندان خود می‌کنند و همیشه نگرانند.

تصاویر طنزی که در ادامه می‌بینید پدران و مادران را در موقعیت‌های مختلف با یکدیگر مقایسه می‌کند.

۱. نحوه انتخاب اسباب بازی

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۲. نحوه مراقبت از بهداشت کودک

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۳. نحوه پاسخ دادن به فرزند بدون اینکه حتی به او نگاه کنند

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۴. نحوه پیاده‌روی با فرزند

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۵. نحوه برخورد به احساسات فرزندان

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۶. نحوه ملاقات پزشک

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۷. نحوه وقت‌گذرانی با فرزند

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۸. نحوه مراقبت از فرزندان

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۹. نحوه خرید کردن

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۰. نحوه تنبیه فرزند

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۱. نحوه انتخاب مکانی برای بازی کودک

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۲. نحوه کار کردن از خانه

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۳. نحوه مراقبت از تغذیه سالم

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۴. نحوه لباس پوشیدن برای رفتن به مهدکودک

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۵. نحوه خواباندن فرزند

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۶. نحوه واکنش به تعریف و تمجیدها

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

۱۷. نحوه آماده شدن برای بیرون رفتن

۱۷ تصویر جالب که شیوه متفاوت تربیت توسط پدر و مادرها را به خوبی نشان می‌دهد

منبع: brightside
بدون نظر

ورود