مقایسه درصد مشارکت هر استان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و ۱۴۰۰ + جدول

مقایسه درصد مشارکت هر استان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و ۱۴۰۰ + جدول

بر اساس جدولی که درصد مشارکت هر استان در انتخابات ریاست جمهوری را در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، تنها استان‌های قم و تهران شاهد افزایش مشارکت مردم بوده‌اند.

مقایسه درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و ۱۴۰۰ + جدول

منبع: نورنیوز
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود