شوخی رهبر انقلاب با اعضای دولت سیزدهم + ویدیو

شوخی رهبر انقلاب با اعضای دولت سیزدهم + ویدیو

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم برای درخواست عکس از آیت الله خامنه‌ ای به این نکته اشاره می‌کند که این دولت با رئیس جمهور خود عکس ندارد. آیت الله خامنه‌ای نیز به شوخی می‌گوید: تقصیر شماست دیگر می‌خواستید عکس بگیرید.

دیجیاتو
یک نظر

ورود