باد مهبل / باد واژن
دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۹ علت خروج باد از واژن چیست؟
۱