سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ خروس جنگی هندی صاحب خود را کشت
۰