چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ خالق مجموعه اوشین در ۹۵ سالگی درگذشت
۶