آدرنالین یعنی ترس، هیجان، تفریح و لذت‌هایی که هر کسی شهامت تجربه آنها را ندارد. برای اینکه درست و حسابی این واژه را حس کنید مطالبی را برایتان آماده کرده‌ایم.