چهارشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ هتل CR7 شعبه دوم
۰
دوشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ همسران فوتبالیست های معروف + عکس
۲
دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۵ اشک‌های کریس و حمله به پایت
۰