نامزدهای اسکار ۲۰۲۳ اعلام شد
سه شنبه، ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ نامزدهای اسکار ۲۰۲۳ اعلام شد
۱